Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (регуляторний акт)

18.04.2024 211

Про  встановлення  ставок та  пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне   від   земельної  ділянки (регуляторний акт)

ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

____________  сесія                                                                восьмого скликання

 

________________                                                           №_______________

 

 

Про   встановлення   ставок  та   пільг

зі сплати податку на нерухоме майно,

відмінне     від     земельної    ділянки

(регуляторний акт)

 

 

Керуючись статтею 25, пунктом 24 частини першої статті 26, пунктами 5, 11, 12 статті 59 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, статтями   10, 12, 266 Податкового кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Новоград-Волинської міської територіальної громади (далі – міська ТГ):

1.1  ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатками 1,3;

1.2 пільги із сплати податку, надані відповідно до пункту 266.4               статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатками 2,4.

 1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
 2. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, визначені пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
 3. Не є об’єктом оподаткування об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, визначені підпунктом 266.2.2 пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
 4. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, визначені пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
 5. Пільги зі сплати податкувизначені пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

6.1 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),  – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

6.2 Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:

а) об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких       об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України;

б) об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 2. Порядок обчислення суми податку, визначені пунктом 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

8.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів “б” і “в” цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку розрахована до підпунктів “а” – “г” підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України, збільшується на 25 000,00 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

8.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України, разом з детальним розрахунком суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

8.4. Платники податку – юридичні особи  самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8.6. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 1. Це рішення набирає чинності з 01.01.2025 року.
 2. Рішення міської ради від 03.06.2021 № 195 ,,Про встановлення   ставок  та   пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“ визнати таким, що втратило чинність із 01.01.2025року.
 3. Відділу інформації міської ради   (Махновецька А.О.) забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету територіальної громади, комунальної власності та економічного розвитку.

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Микола  БОРОВЕЦЬ

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 102 Усі
Чат-бот Гаряча лінія