Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (регуляторний акт)

04.06.2020 165

Про  встановлення  ставок та  пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне   від   земельної  ділянки (регуляторний акт)

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

сорок третя сесія                                                                   сьомого скликання

від 04.06.2020 № 947

 

 

Про   встановлення   ставок  та   пільг

зі сплати податку на нерухоме майно,

відмінне     від     земельної    ділянки

(регуляторний акт)

 

Керуючись статтею 25, пунктом 24 частини першої статті 26, частиною другою статті 42, пунктами 5, 11 статті 59 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, статтями  10, 12,  266 Податкового кодексу України, рішенням міської ради від 27.02.2020 № 864 ,,Про дострокове припинення повноважень Новоград-Волинського міського голови Весельського В.Л.“, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міська ОТГ):
  • ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатками 1,3,5,7;
  • пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатками 2,4,6,8.
 2. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, розміщеної на території міської ОТГ, визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
 3. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, визначені пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
 4. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу ,,Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства“ (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

з) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, визначені пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
 2. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається раз за кожний базовий податковий (звітний) період.

Пільги з податку не застосовуються до:

а) об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єктів перевищує п’ятикратний розмір  неоподатковуваної площі визначеної в  пункті 6 цього рішення;

б) об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості відповідно до пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку розрахована до п. 1 цього Рішення збільшується на 25 000,00 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

 1. Платники податку юридичні особи – самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально.
 2. Податкове зобов’язання з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 06.06.2019 № 725 ,,Про справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“.
 2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
 3. Відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради (Талько О.М.) забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Новоград-Волинське управління Головного управління Державної податкової служби України в Житомирській області, постійну комісію міської ради з питань міського бюджету та комунальної власності та заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

 

Секретар міської ради                                                                       О.А. Пономаренко

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 108 Усі
Чат-бот Гаряча лінія