Звіт про результати базового відстеження регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді»

12.04.2023 62

Звіт про результати базового відстеження регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді»

Звіт

про результати базового відстеження регуляторного акта

№ з/п Зміст
1. Вид та назва регуляторного акта Проект рішення виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді»
2. Назва виконавця заходів з відстеження Відділ економічного планування та підприємницької діяльності Новоград-Волинської міської ради
3 Цілі прийняття акта 1. Забезпечення безпеки та якості транспортного обслуговування населення на автобусних маршрутах загального користування в громаді.

2. Створення прозорого конкурентного середовища, збільшення ефективності використання рухомого складу.

3. Приведення у відповідність тарифів на послуги з перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня і розрахункових витрат суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги, покращення їх фінансового стану.

4. Підтримання сталої роботи транспортної галузі.

5. Зменшення соціальної напруги серед населення, спричиненої нестабільними показниками у роботі громадського транспорту.

4 Строк виконання заходів з відстеження 26 травня 2022 року – 30 червня 2022
5 Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) Базове
6 Методи одержання результатів відстеження Інформація місцевих органів влади, контролюючих органів, статистичні дані, опитування.

Статистичним методом досліджувались показники суб’єктів господарювання на яких поширюється дія даного регуляторного акта, кількість скарг громадян на якість надання відповідних послуг, собівартість послуг з перевезення  1 пасажира.

7 Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних При здійсненні аналізу використано статистичні дані, розрахунки фактичних витрат суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту, моніторинг тарифів на послугу з перевезення пасажирів  автобусами, що працюють у звичайному режимі руху по містах України

 

 

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника  2022рік
кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта  (шт.) 3
кількість скарг/звернень громадян на якість надання відповідних послуг 20
собівартість послуг на перевезення 1 пасажира 13,00
8 Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показники результативності 2022 рік
кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта  (шт.) 3
кількість скарг/звернень громадян на якість надання відповідних послуг 22
собівартість послуг на перевезення 1 пасажира 13,00

За період дії (січень-червень 2022) чинного рішення,

 

9 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей Здійснивши аналіз статистичних показників, виявлено, що фактична  собівартість послуг з перевезення зросла за рахунок  підвищення вартості палива, мастил та запасних частин до автобусів (вартість дизельного пального зросла з 25,00 грн/л (у чинному тарифі) до 45,00 – 55,00 грн/л або на 120,0 %). Спостерігається зростання витрат на технічне обслуговування, запасні частини та капітальні ремонти автобусів. Зріс також розмір мінімальної заробітної плати з 6000 до 6500 грн., на 8,3 %. Таким чином, даний тариф в повній мірі не покриває витрат на надання послуг з перевезення.

При прийнятті даного регуляторного акта для органу місцевого самоврядування результатом буде реалізація політики ціноутворення на послуги з перевезення пасажирів автобусами загального користування, впорядкування перевезення  та покращення якості перевезень пасажирів, а також  зменшення скарг від пасажирів.

Для суб’єктів господарювання, які  надають послуги з перевезення автобусами, що працюють у звичайному режимі, результатом буде надання послуг за економічно обґрунтованим тарифом та відшкодування витрат, пов’язаних із наданням зазначених послуг.

Для мешканців громади – впорядкування перевезення пасажирів в автобусах загального користування, покращення якості перевезення пасажирів.

 

Даний регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства та не потребує внесення змін або доповнень.

 

Заступник міського голови                                                  Ірина ГУДЗЬ

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 90 Усі
Чат-бот Гаряча лінія