Звіт про результати базового відстеження регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради «Про затвердження умов проведення конкурсу на визначення перевізників для роботи на міських, приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Новоград-Волинської міської територіальної громади»

12.04.2023 58

Звіт про результати базового відстеження регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради «Про затвердження умов проведення конкурсу на визначення перевізників для роботи на міських, приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Новоград-Волинської міської територіальної громади»

Звіт

про результати базового відстеження регуляторного акта

Зміст
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується Проект рішення виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради «Про затвердження умов проведення конкурсу на визначення перевізників для роботи на міських, приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Новоград-Волинської міської територіальної громади»
2. Назва виконавця заходів з відстеження Відділ економічного планування та підприємницької діяльності
3 Цілі прийняття акта

 

Метою цього регулювання є реалізація державної політики у сфері громадського транспорту

Основними цілями державного регулювання є:

1. Виконання статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями), шляхом розробки та затвердження умов проведення конкурсу на визначення перевізників для роботи на міських, приміських автобусних маршрутах загального користування в межах територіальної громади згідно з нормами чинного законодавства, що забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, які мають бажання та можливості до оновлення рухомого складу, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських авто перевізників, забезпечить задоволення потреб населення громади у перевезеннях та підвищення якості і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

2. Проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських, приміських автобусних маршрутах загального користування в межах територіальної громади згідно з нормами чинного законодавства;

3. Забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів міським, приміським автотранспортом загального користування в межах територіальної громади згідно з нормами чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження Базове відстеження було проведено з 16.12.2021 –09.02.2022.
5. Тип відстеження Базове
6. Методи одержання результатів відстеження Для проведення відстеження використовувався  статистичний метод
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних В результаті впровадження регуляторного акта досліджувались показники щодо кількості укладених з перевізниками договорів на перевезення пасажирів міським та приміським транспортом загального користування, покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів та виконання затвердженого Організатором розкладу руху автобусів з регулярністю не нижче 95%.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності Прогнозні показники результативності прийняття регуляторного акта показують як прийняте рішення буде сприяти покращенню показників якості надання послуг.

Показник 2020 2021 2022
Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта (шт.) 4 6 За результатами конкурсу
Розмір коштів, що витрачається кожним суб’єктом господарювання пов’язаних з дією акта (тис.грн.) 0 0 0
Відсоток виконання розкладу руху 95 95 95
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. При прийнятті даного регуляторного акта для органу місцевого самоврядування результатом буде забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів автотранспортом загального користування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді згідно норм чинного законодавства.

 

Даний регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства та не потребує внесення змін або доповнень.

 

Заступник міського голови                                                  Ірина ГУДЗЬ

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 90 Усі
Чат-бот Гаряча лінія